top of page

Dekvoorwaarden

EBF Mi Unique:

Supreme Champion, Grand Champion,

Multiple Champion

1e premie NMPRS Kampioen Minimaat 2023

Nog 1 dekking beschikbaar voor 2024 !​

EBF Mi Unique is beperkt beschikbaar voor AMHAAMHR en NMPRS merries.

 

- Wij reizen niet met onze hengst, er is voldoende stalling en weidegang aanwezig.

 

- Wij zijn selectief in het accepteren van merries voor Unique, en behouden ons het recht voor een merrie te weigeren als wij denken dat deze niet geschikt is in combinatie met onze hengst. Merries jonger dan 3 jaar accepteren wij in het betreffende kalenderjaar niet.

 

- Merries die worden aangeboden dienen in goede gezondheid te verkeren, beschikken over een geldig vaccinatiebewijs en een geldig Europees paspoort. De merrie moet ingeënt zijn tegen griep en tetanus en ontwormd zijn.

 

 

Wij bieden de volgende garanties:

 

- Indien de merrie niet drachtig wordt of de foetus voortijdig heeft verloren, mag de merrie terugkomen voor een nieuwe dekking.

 

- Wanneer het veulen doodgeboren is, kan de merrie ook terugkomen voor een nieuwe dekking.

   In dit geval alleen als u in het bezit bent van een veterinaire verklaring waaruit blijkt dat het veulen nooit heeft geleefd en dus niet is overleden als gevolg van de nalatigheid van de eigenaar(s).

 

- Herdekking geldt alleen voor het jaar volgend op de eerste dekking. Deze garantie vervalt bij verkoop van de merrie.

 

- Wij verzorgen uw merrie (en veulen) met de grootst mogelijke zorg, maar het verblijf is op eigen risico en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid.

 

- De eigenaar van de merrie (en veulen) is persoonlijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door zijn dier(en).

 

- Wij behouden ons het recht voor om een dierenarts in te schakelen als een gastmerrie (en/of haar veulen) plotseling ziek wordt of een ongeval krijgt. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de eigenaar. De eigenaar wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

 

- In het dekgeld is het verblijf van 3 weken inbegrepen, hierna zal er een kost van €3 per dag in rekening worden gebracht.

- Er wordt voldoende hooi/weidegang beschikbaar gesteld en tweemaal per dag krachtvoer. Indien uw paard specifieke voeding nodig heeft, vragen wij u deze zelf aan te leveren.

- Voor het reserveren van de dekking vragen wij een voorschot. Op deze manier is de hengstenhouder als merrie-eigenaar zeker van de dekking die zal plaatsvinden. Het resterende bedrag dient u te voldoen bij het brengen van de merrie.

 

- Eventuele overige kosten dienen bij het ophalen van de merrie te worden voldaan.

- Bij overlijden van de hengst wordt het volledige dekgeld (exclusief eventuele dierenartskosten) gerestitueerd.

 

- Wij vragen om een kopie van het paspoort, en voor AMHA/AMHR merries een kopie van het betreffende certificaat, voor het opmaken van de dekbon(nen). Deze wordt afgegeven als het dekgeld is betaald en de merrie het terrein verlaat.

bottom of page